วุ้นมะพร้าว

รหัสสินค้า : TOP-004

ชื่อสินค้า : วุ้นมะพร้าว

ปริมาณ : 1 กิโลกรัม

ราคา : 60 บาท/กิโลกรัม


  • โคนกรอบ.jpg
    รหัสสินค้า : TOP-001 ชื่อสินค้า : โคนกรอบ (ใหม่สดจริง ๆ กรอบมาก) ปริมาณ : 100 ชิ้น ราคา : 50 บาท

  • ลูกชิด.jpg
    รหัสสินค้า : TOP-002 ชื่อสินค้า : ลูกชิด ปริมาณ : 1 กิโลกรัม ราคา : 60 บาท/กิโลกรัม

  • มัน.jpg
    รหัสสินค้า : TOP-003 ชื่อสินค้า : มันเชื่อม ปริมาณ : 1 กิโลกรัม ราคา : 60 บาท/กิโลกรัม

  • เผือกเชื่อม.jpg
    รหัสสินค้า : TOP-005 ชื่อสินค้า : เผือกเชื่อม ปริมาณ : 1 กิโลกรัม ราคา : 60 บาท/กิโลกรัม

  • ฟักทองเชื่อม1.jpg
    รหัสสินค้า : TOP-006 ชื่อสินค้า : ฟักทองเชื่อม ปริมาณ : 1 กิโลกรัม ราคา : 60 บาท/กิโลกรัม

  • สัปปะรดเชื่อม.jpg
    รหัสสินค้า : TOP-007 ชื่อสินค้า : สับปะรดเชื่อม ปริมาณ : 1 กิโลกรัม ราคา : 60 บาท/กิโลกรัม

  • ถั่วลิสงคั่ว.jpg
    รหัสสินค้า : TOP-008 ชื่อสินค้า : ถั่วลิสงคั่ว (หอมสดใหม่) ปริมาณ : 1 กิโลกรัม ราคา : 100 บาท/กิโลกรัม

  • อุปกรณ์.jpg
    รหัสสินค้า : EQM-001 ชื่อสินค้า : ที่ตักไอศกรีม ปริมาณ : 1 อัน ราคา : 0.00 หมายเหตุ : มีบริการให้ยืม 1 อัน/1 ถัง

  • DSCN3381.JPG
    รหัสสินค้า : EQM-002 ชื่อสินค้า : แก้ว+ช้อน (อย่างดีหนามีโลโก้มหาชัยสวยงาม) ปริมาณ : 100 ชุด ราคา : 100 บาท/ชุด
Visitors: 59,583