สับปะรดเชื่อม

รหัสสินค้า : TOP-007

ชื่อสินค้า : สับปะรดเชื่อม

ปริมาณ : 1 กิโลกรัม

ราคา : 70 บาท/กิโลกรัม


 • S__7200784.jpg
  รหัสสินค้า : TOP-001 ชื่อสินค้า : โคนกรอบ (ใหม่สดจริง ๆ กรอบมาก) ปริมาณ : 100 ชิ้น ราคา : 100 บาท

 • ลูกชิด.jpg
  รหัสสินค้า : TOP-002 ชื่อสินค้า : ลูกชิด ปริมาณ : 1 กิโลกรัม ราคา : 70 บาท/กิโลกรัม

 • มัน.jpg
  รหัสสินค้า : TOP-003 ชื่อสินค้า : มันเชื่อม ปริมาณ : 1 กิโลกรัม ราคา : 70 บาท/กิโลกรัม

 • วุ้นมะพร้าว.jpg
  รหัสสินค้า : TOP-004 ชื่อสินค้า : วุ้นมะพร้าว ปริมาณ : 1 กิโลกรัม ราคา : 70 บาท/กิโลกรัม

 • เผือกเชื่อม.jpg
  รหัสสินค้า : TOP-005 ชื่อสินค้า : เผือกเชื่อม ปริมาณ : 1 กิโลกรัม ราคา : 70 บาท/กิโลกรัม

 • ฟักทองเชื่อม1.jpg
  รหัสสินค้า : TOP-006 ชื่อสินค้า : ฟักทองเชื่อม ปริมาณ : 1 กิโลกรัม ราคา : 70 บาท/กิโลกรัม

 • ถั่วลิสงคั่ว.jpg
  รหัสสินค้า : TOP-008 ชื่อสินค้า : ถั่วลิสงคั่ว (หอมสดใหม่) ปริมาณ : 1 กิโลกรัม ราคา : 120 บาท/กิโลกรัม

 • อุปกรณ์.jpg
  รหัสสินค้า : EQM-001 ชื่อสินค้า : ที่ตักไอศกรีม ปริมาณ : 1 อัน ราคา : 0.00 หมายเหตุ : มีบริการให้ยืม 1 อัน/1 ถัง

 • S__7200786.jpg
  รหัสสินค้า : EQM-002 ชื่อสินค้า : แก้ว+ช้อน (อย่างดีหนามีโลโก้มหาชัยสวยงาม) ปริมาณ : 100 ชุด ราคา : 150 บาท/ชุด
Visitors: 102,697